img

Вітаємо Вас на сайті

Української асоціації профілактичної медицини

Громадська організація «Українська асоціація профілактичної медицини», створена на базі Державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» і офіційно зареєстрована в 2014 році, є неприбутковою громадською організацією, яку на добровільних засадах на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод створено науковцями та фахівцями в галузі профілактичної медицини та суміжних дисциплін.

Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для покращення якості медичної допомоги населенню України, сприяння створенню оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і захисту законних інтересів спеціалістів у галузі профілактичної медицини та суміжних спеціалістів, зайнятих у системі охорони здоров’я.

Діяльність:

Членство в Асоціації є добровільним. Членами асоціації можуть бути особи, які досягли 18-річного віку, діяльність або інтереси яких пов’язані з профілактичною медициною та суміжними спеціальностями. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України чи інших країн, вчені, юристи, громадські діячі, які зробили значний внесок у розвиток профілактичної медицини як науки або своєю діяльністю активно сприяли впровадженню в життя мети та завдань Асоціації та її розвитку.

Асоціація планує спрямовувати всі зусилля на діяльність міжгалузевої робочої групи в рамках проекту превентивних заходів неінфекційних захворювань у Харкові та Харківській області – «Здоров’я 2020». У рамках проекту передбачається застосування опитувальника «Індивідуальний індекс здоров’я» з метою оцінки поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань, вилучення модифікованих тригерних факторів та впровадження профілактичних рекомендації.

Cьогодні ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» є зареєстрованим членом Восьмої рамкової програми Європейського Союзу по розвитку наукових досліджень і технології «Горизонт 2020». «Горизонт 2020» – це семирічна програма фінансування Європейського Союзу для підтримки та заохочення досліджень в Європейському дослідницькому просторі в період з 2014 по 2020 рік, найбільша рамкова програма за всю історію ЄС, бюджет якої становить 80 мільярдів євро. Угода між Україною та ЄС про асоційовану участь України в Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (вже ратифікована Верховною Радою) передбачає можливість виходу України на рівень партнерства з ЄС у сфері науки і технологій, що дозволить значно підвищити рівень залучення українських учених та науково-дослідних організацій до спільних європейських наукових досліджень, а також створить основу для структурних реформ у науково-інноваційній сфері України. Асоціація «Українська асоціація профілактичної медицини» планує активну участь у проекті «Горизонт 2020», що надасть можливість реалізації програми профілактики неінфекційних захворювань сумісно з європейськими країнами у складі консорціуму і відкриває нові можливості та перспективи подальшого розвитку.