Українська
Асоціація
Профілактичної
Медицини

img

Вітаємо Вас на сайті

Української асоціації профілактичної медицини

Громадська організація «Українська асоціація профілактичної медицини», створена на базі Державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» і офіційно зареєстрована в 2014 році, є неприбутковою громадською організацією, яку на добровільних засадах на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод створено науковцями та фахівцями в галузі профілактичної медицини та суміжних дисциплін.

Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для покращення якості медичної допомоги населенню України, сприяння створенню оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і захисту законних інтересів спеціалістів у галузі профілактичної медицини та суміжних спеціалістів, зайнятих у системі охорони здоров’я.

Діяльність:

Членство в Асоціації є добровільним. Членами асоціації можуть бути особи, які досягли 18-річного віку, діяльність або інтереси яких пов’язані з профілактичною медициною та суміжними спеціальностями. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України чи інших країн, вчені, юристи, громадські діячі, які зробили значний внесок у розвиток профілактичної медицини як науки або своєю діяльністю активно сприяли впровадженню в життя мети та завдань Асоціації та її розвитку.

Асоціація планує спрямовувати всі зусилля на діяльність міжгалузевої робочої групи в рамках проекту превентивних заходів неінфекційних захворювань у Харкові та Харківській області – «Здоров’я 2020». У рамках проекту передбачається застосування опитувальника «Індивідуальний індекс здоров’я» з метою оцінки поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань, вилучення модифікованих тригерних факторів та впровадження профілактичних рекомендації.

Cьогодні ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» є зареєстрованим членом Восьмої рамкової програми Європейського Союзу по розвитку наукових досліджень і технології «Горизонт 2020». «Горизонт 2020» – це семирічна програма фінансування Європейського Союзу для підтримки та заохочення досліджень в Європейському дослідницькому просторі в період з 2014 по 2020 рік, найбільша рамкова програма за всю історію ЄС, бюджет якої становить 80 мільярдів євро. Угода між Україною та ЄС про асоційовану участь України в Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (вже ратифікована Верховною Радою) передбачає можливість виходу України на рівень партнерства з ЄС у сфері науки і технологій, що дозволить значно підвищити рівень залучення українських учених та науково-дослідних організацій до спільних європейських наукових досліджень, а також створить основу для структурних реформ у науково-інноваційній сфері України. Асоціація «Українська асоціація профілактичної медицини» планує активну участь у проекті «Горизонт 2020», що надасть можливість реалізації програми профілактики неінфекційних захворювань сумісно з європейськими країнами у складі консорціуму і відкриває нові можливості та перспективи подальшого розвитку.