img

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Медична наука і клінічна практика 2016», присвячена Дню науки

Дата та місце проведення заходу

(число, місяць)

20 травня

м. Харків

конференц-зал

ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН”

Кількість учасників

Всього: 90

У т. ч. з інш. міст: 25

Перелік країн-учасниць:

Україна, Польща

Установа-організатор, відповідальна за проведення заходу (повна поштова адреса; код міста та телефон(и) оргкомітету), відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Громадська організація “Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова”

М.н.с. відділу клінічної фармакології та фармакотерапії,

Голова Громадської організації “Молоді вчені та

спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова”,

Болотських Ганна Володимирівна,

тел.: (057) 370-28-18, 373-90-04

ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”

Просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039

Заступник директора з наукової роботи, д-р мед. наук

Колеснікова Олена Вадимівна

тел.: (057) 370-61-79, 373-90-95

ДУ “Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»

Зав. відділу наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню, канд. мед. наук

Кулініч Галина Василівна

тел. (057) 704-10-62