Вітаємо Вас на сайті

Української асоціації профілактичної медицини

Громадська організація «Українська асоціація профілактичної медицини», створена на базі Державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» і офіційно зареєстрована в 2014 році, є неприбутковою громадською організацією, яку на добровільних засадах на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод створено науковцями та фахівцями в галузі профілактичної медицини та суміжних дисциплін.

Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для покращення якості медичної допомоги населенню України, сприяння створенню оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і захисту законних інтересів спеціалістів у галузі профілактичної медицини та суміжних спеціалістів, зайнятих у системі охорони здоров’я.

Діяльність:

  • формування незалежного мислення, розвиток творчості, новаторства фахівців;

  • сприяння науковій розробці пріоритетних проблем в галузі профілактичної медицини, поширення знань з профілактичної медицини та суміжних спеціальностей серед населення;

  • ініціювання впровадження загальнодержавних та регіональних програм та комплексних заходів з метою оптимізації лікувально-профілактичної допомоги населенню та активна співпраця із державними, недержавними та міжнародними організаціями для їх реалізації;

  • аналіз, узагальнення та пропаганда результатів наукових досліджень, створення умов для їх впровадження;

  • участь у розробці, обговоренні і винесенні на затвердження в Міністерство охорони здоров’я України нормативних документів, які регламентують діяльність фахівців з профілактичної медицини та суміжних дисциплін;

  • сприяння та організація проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових засідань, навчальних циклів, курсів і шкіл фахівців, виставок як в Україні, так і за кордоном з метою підвищення кваліфікації фахівців та участі в творчих дискусіях щодо сучасних наукових і інженерно-технічних концепцій розвитку профілактичної медицини та суміжних дисциплін;

  • участь та організація конкурсів наукових робіт і практичних розробок з питань профілактичної медицини та суміжних дисциплін;

  • вивчення потреби у фахівцях з профілактичної медицини, надання рекомендацій для відкриття навчальних баз при вищих медичних навчальних закладах, НДІ, багатопрофільних лікарнях;

  • участь у розробці і реалізації міжнародних, національних і регіональних екологічних програм, зв’язаних з медико-санітарними технологіями і медичним обслуговуванням населення.

Членство в Асоціації є добровільним. Членами асоціації можуть бути особи, які досягли 18-річного віку, діяльність або інтереси яких пов’язані з профілактичною медициною та суміжними спеціальностями. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України чи інших країн, вчені, юристи, громадські діячі, які зробили значний внесок у розвиток профілактичної медицини як науки або своєю діяльністю активно сприяли впровадженню в життя мети та завдань Асоціації та її розвитку.

Асоціація планує спрямовувати всі зусилля на діяльність міжгалузевої робочої групи в рамках проекту превентивних заходів неінфекційних захворювань у Харкові та Харківській області – «Здоров’я 2020». У рамках проекту передбачається застосування опитувальника «Індивідуальний індекс здоров’я» з метою оцінки поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань, вилучення модифікованих тригерних факторів та впровадження профілактичних рекомендації.

Cьогодні ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» є зареєстрованим членом Восьмої рамкової програми Європейського Союзу по розвитку наукових досліджень і технології «Горизонт 2020». «Горизонт 2020» – це семирічна програма фінансування Європейського Союзу для підтримки та заохочення досліджень в Європейському дослідницькому просторі в період з 2014 по 2020 рік, найбільша рамкова програма за всю історію ЄС, бюджет якої становить 80 мільярдів євро. Угода між Україною та ЄС про асоційовану участь України в Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (вже ратифікована Верховною Радою) передбачає можливість виходу України на рівень партнерства з ЄС у сфері науки і технологій, що дозволить значно підвищити рівень залучення українських учених та науково-дослідних організацій до спільних європейських наукових досліджень, а також створить основу для структурних реформ у науково-інноваційній сфері України. Асоціація «Українська асоціація профілактичної медицини» планує активну участь у проекті «Горизонт 2020», що надасть можливість реалізації програми профілактики неінфекційних захворювань сумісно з європейськими країнами у складі консорціуму і відкриває нові можливості та перспективи подальшого розвитку.