Члени правління Громадської організації «Українська асоціація профілактичної медицини»

  • Репко О.Б. юрист-консульт ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України”
  • Ісаєва Г.С. завідуюча відділом комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ “Нацiональний iнститут терапіїiменi Л. Т. Малої НАМН України”, канд.мед.н.
  • Нессен А.О., завідувач відділом популяційних дослідженнь ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України”, д-р.мед.н.
  • Серік С.А., завідувач відділом атеросклерозу та ІХС ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України”, д-р.мед.н.
  • Рудик Ю.С. завідувач відділом фармакології та фармакогеномікі ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України”, д-р.мед.н.
  • Копиця М.П. завідувач відділом гострого інфаркту ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України”, д-р.мед.н.
  • Крахмалова О.О. завідуюча відділом кардіопульмонології ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України”, д-р.мед.н.
  • Рябуха В.В., секретар, «Української Асоціації профілактичної медицини», науковий співробітник відділу атеросклерозу та ІХС ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України”, канд.мед.н.